Návrhy na míru

Ať už máte zájem o návrh zahrady i její následnou realizací naší firmou nebo se chcete o realizaci rozhodnout až po vyhotovení návrhu nebo si chcete zahradu vybudovat sami a potřebujete pouze projekt od prefesionálního zahradního architekta, jsme tu pro Vás. 
Po vzájemné domluvě Vám vypracujeme návrh přesně pro Vaši potřebu. 

Chcete návrh s kompletní realizací?

Zrealizujeme vám zahradu na klíč!
Vypracujeme vám jednoduchý a přehledný návrh s rozpočtem následné realizace. 
Pokud od nás poptáte vypracování návrhu zahrady se záměrem ji následně s námi i realizovat, vypracujeme vám návrh s popsanou základní ideou v půdorysném zobrazení zahrady, přehledném měřítku s vyznačenými funkčními plochami trávníků, zpevněných ploch, stavebních prvků a záhonů. Zároveň se v návrhu zaměříme na ilustraci dominantních druhů rostlin a použitých materiálů, aby jste si udělali co nejpřesnější představu o budoucím vzhledu zahrady. Návrh většinou obdržíte na dvou výkresech formátu A3 v tištěné i digitální podobě. Součástí vypracování tohoto návrhu jsou i schůzky na pozemku, zaměření zahrady, fotodokumentace, zakreslení a na závěr digitální projekce detailů týkajících se návrhu s vypracováním rozpočtu následné realizace.

Chcete si zahradu realizovat svépomocí?

Vypracujeme vám kompletní projekt tak, abyste zvládli realizaci zahrady sami!

Každý projekt zahrady obsahuje několik dílčích částí. Pro jednotlivé zakázky může být obsah projektu rozdílný. Po dohodě Vám vypracujeme adekvátní části projektu, které budou individuálně řešit stěžejní problémy zahrady. Kompletní projekt zahrady se většinou zkládá z: konceptu, situace, vizualizace, axonometrie, perspektiv, osazovacího plánu, řešení technických prvků, řešení závlahového systému, textové části apod. Pokud potřebujete vypracovat kompletní projekt zahrady jako návod, podle kterého si zhotovíte zahradu sami nebo se svými pracovníky, jsme tu pro vás. Stačí napsat vaše požadavky a na základě domluvy vám nabídneme vypracování vhodných dokumetů.

Obsah projektu

01

Základní koncepty

Jsou první návrhy prostorové kompozice. Vypracovávají se na úrovní vymezení základních funkčních ploch zahrady a slouží jako podklady pro další jednání s klientem a upřesnění si představy o budoucím vzhledu zahrady.

02

Výkres situace

Je grafickým vyobrazení zahrady z leteckého pohledu. Výkres je doplněn o poměrové měřítko, směrovku a legendu ve formě popisků dílčích segmentů zahrady.

03

Vizualizace perspektivaxonometrie 

Perspektivy graficky zobrazují zahradu z pohledu člověka. Axonometrie je tzv. ptačí perspektivou. Jedná se o nejnázornější náhled do zahrady pro klienty. Může mít kreslenou nebo digitální podobu, jedná se o grafické vyobrazení podobné realitě.

04

Plán osazovací

Výkres přesného rozmístění rostlinného materiálu a jeho specifikace ohledně barev, doby kvetení apod. Záměrem je, aby Vaše zahrada žila po celý rok, měnila svojí tvář, která v žádném ročním období nebude nudná.

05

Technické detaily

Výkresy s příhodnými popisy technických detailů dílčích architektonických prvků, které jsou obsaženy v návrhu zahrady. Podle výkresů s kótami a popsaného technologického postupu lze posléze zhotovit tento navržený prvek přímo naši firmou.

06

Návrh závlahy

Na základě vyhotoveného návhru zahrady Vám vypracujeme profesionální návrh automatického závlahového systému, který zaručí každé rostlině ve Vaši zahradě přesně takovou zálivku, jakou vyžaduje. 

07

Textová zpráva

Pro nově navržené architektonické prvky se vypracovává podrobná textová část, která popisuje jejich technologii a materiálové řešení. Slouží tedy spolu s výkresem jako podrobný popis těchto prvků k jejich správnému vyhotovení.

08

Realizační rozpočet

Na základě návrhu Vám vypracujeme podrobný rozpočet realizace zahrady. Tato cena je pro nás závazná a ručíme za to, že se cena realizace následně nezvýší o neplánované vícepráce.

ZAHRADNÍ DESIGN 
KOPŘIVA

Zahradni-Design.cz
Ing. Iveta Kopřivová 
Pod Nemocnicí 9
625 00 Brno
IČ: 01952315

Naše služby

Realizujeme zahrady na klíč. Vypracováváme návrhy a projekty zahrad, teras, parků či jiných zelených ploch a následně provádíme jejich realizace.                      

KONTAKTY
Email: zahradni.architektka@gmail.com
Mob: +420 733 505 629

Napiště nám